“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-10-18
Рейтинг:
2.75 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 31 стр.
Предмет: Производствена практика
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (111KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

„В и К” ЕООД – Добрич, фирмена политика, пазарни позиции, иновационна политика, търговски партньори, инвестиционна програма, пазарна стратегия, счетоводно отчитане

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Имоти, машини и оборудване се класифицират като нетекущи активи, когато се държат от предприятието, за да се използват за производство или доставка на стоки и услуги, за административни цели, очаква се да се използват през повече от един отчетен период, стойността им е надеждно изчислена и предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с тези активи. Активи, чиято цена на придобиване е еквивалентна или надвишава 500 лева се капитализират.

Активите се класифицират като Дълготрайни материални активи (ДМА), ако са установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, имат натурално-веществен форма и се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период. ДМА се признават в баланса когато съществува вероятност предприятието да извлече бъдеща стопанска изгода и когато имат стойност или ценност, поддаваща се на достоверно оценяване.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.53 сек