“EVA анализ” (на примера на “Девня Цимент” АД)

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-12-20
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 106 стр.
Университет: Нов български университет
Цена:
 (99 лв) 79.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (106KB)          Html format .Html (57KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

EVA анализ; същност, функции и методи на традиционния финансов анализ; икономическа добавена стойност; емпирични изследвания; Девня Цимент АД

Частично (кратко) резюме на темата

Една от целите на бакалавърската теза е да се анализира общото фирмено състояние освен чрез методите на традиционния финансов анализ, но и по отношение иновационни надграждащи финансови методи, като обект на анализа е икономическата добавена стойност в компаниите, т.нар. модел EVA от гледната точка на ръководителите на бизнес единиците. Предмета на изследването има две страни. На първо място, изследването описва теорията и характеристиките на модела EVA. Това позволява да се дискутира главната цел: Как трябва компаниите да използват модела EVA имайки в предвид нейните благоприятни и неблагоприятни страни. В този контекст изследването предлага и препоръки как EVA трябва да се използва като средство за управление. Изследването се опитва да обедини съответните теоретични въпроси и управленската практика. Дискутираните въпроси са съществени и актуални в много компании, внедрили подхода EVA в тяхната организация.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек