Анализ на значението и тенденциите в чуждестранните инвестиции за България

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-01-20
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 14 стр.
Университет: ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Специалност: Международни икономически отношения
Предмет: Управление на международни инвестиционни проекти
Цена:
 (45 лв) 40.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.50 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (124KB)          Html format .Html (25KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

привличане на преки чуждестранни инвестиции, икономически растеж в България, инвестиционна среда в България, стратегии за привличане на чуждестранни инвестиции, икономически подем, насърчаване на чуждестранните инвестиции в България

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В частност, ПЧИ са инструмент, който дава възможност на икономиките в преход да въведат нови технологични и управленски техники и по този начин да се справят с техните стратегически и организационни „пропуски”, наследени от епохата на комунизма. От друга страна, дългосрочният характер на ПЧИ предопределя една по-висока чувствителност към техния рисков характер. Политическата и икономическа стабилност, както и прозрачните правни регулации в страната бенефициент, засягащи чуждестранната собственост и възможността за репатриране на печалбите, са важни определящи фактори на процеса на вземане на решение за инвестиране зад граница. ПЧИ са особено важен елемент на икономическата интеграция, защото създават възможности за ускорен икономически растеж, технологични иновации и преструктуриране на предприятията, както и за подпомагане на капиталовата сметка на платежния баланс. По този начин членството в Европейския съюз може да бъде разглеждано като определящ елемент на съществуващата бизнес среда и по този начин директно да влияе върху размера на ПЧИ в икономиките в преход, в това число и България.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.44 сек