Социално-нормативен тренинг – същност и начин на осъществяване

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-03-05
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 7 стр.
Университет: Шуменски университет
Специалност: Социални дейности
Предмет: Социално-нормативен тренинг
Цена:
 (23 лв) 21.85 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.15 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (32KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

социално-нормативен тренинг, социално-психологически тренинг, общуване, група, контент

Частично (кратко) резюме на темата

СНТ е вид тактично обучение на лица (студенти), диференцирани в отделни групи. Обучителният процес предполага придобиване и/или усъвършенстване на специалните знания и умения в социално-законодателната сфера по пътя на използване на собствения опит на участниците и провокирането на активно общуване между тях от страна на водещия на тренинга. Заедно с това участниците усъвършенстват своите умения да общуват, да разрешават конфликти и да анализират собственото си поведение, поведението на партньорите и на групата като цяло.

Опорните точки в основата на СНТ са:
- социалните дейности в тесен смисъл са начинът на реализиране на социалната политика, а социалната работа съставлява част от тези дейности, при които социалният работник взаимодейства пряко с клиента си;

- социалните дейности до голяма степан са обусловени от социалните, демографските, политическите, икономическите и други обществени процеси;

- социално-политическите мерки и практики се реализират с известна инерционност, дори когато пазарните условия не са благоприятни за това;

- реализирането на възможностите за реализация на определена социална дейност изисква да се положат усилия в субективен и обективен план. Към субективната насока спада подготовката на кадри по социални дейности, съобразени с реалните социални потребности, както и качествата, които трябва да притежават клиентите на социални услуги. Обективната насока се формира от държавните законодателни изисквания и законодателството, чрез което се реализира обучението на кадрите, както и от действащото социално законодателство.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.45 сек