Социологичният метод в управлението на малки групи в здравеопазването

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-06-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 8 стр.
Университет: Медицински университет – София
Специалност: Здравни грижи
Предмет: Приложна социология в здравеопазването
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (43KB)          Html format .Html (25KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

социология, принцип на децентрализация, социална група, социално управление в здравеопазването, изследване на малки групи, социометричен метод, събиране на информация, социометричен критерий

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В социологическата система на обществото действат всеобщи, общи и частни закони и закономерности. Социологията изучава общите закони на човешкото общество. Медицинската социология има за обект медицината, разглеждана като подсистема на социологическа система на обществото. Нейният предмет е изучаването на социологическите взаимовръзки и взаимодействия, закони и закономерности на развитието и функционирането на медицината като обществена система и структура т.е. в рамките на социологическата система на обществото. Тази система е изградена въз основа на критерия “дейности”, поради факта, че дейностите произтичат от потребностите на обществото, групата, човека.

Обществото като цяло, социалните групи в обществото и отделният човек за да съществуват, трябва да задоволяват своите потребности, което става по механизма потребности – интереси – поведение. Човекът е социално общество и неговото поведение се води не само от личния интерес и заплата – твърдение, застъпено в теорията на Фредерик Уинслоу Тейлър, считан за основател на научния мениджмънт. Поведението на човека се направлява и от колективната, груповата атмосфера, установено от Джордж Елтън Майо, който със своите Хауторнски изследвания прави преврат в мениджмънта с издигането на човешките и социалните страни на труда. Той установява, че в групата отделният човек се стреми към взаимодействие с другите хора, търси приятелство и колегиалност, а това е най-силният човешки стремеж. Той се обуславя от потребността на човека за принадлежност към групата, в която работи, за сигурност, социален комфорт и лично самочувствие. Тези чувства са основа, необходимо условие за всяка работа, включително в системата на здравеопазването.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек