Съветът на Европа. Роля и предназначение в новата европейска архитектура. Организация и механизъм на функциониране.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2006-07-27
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 16 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Предмет: Европейска архитектура за сигурност
Цена:
 (23 лв) 21.85 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.15 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (62KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

общ преглед на съвета на Европа, основни органи и функции, комитет на министрите, парламентарна асамблея, генерален секретар, конгрес на местните и регионални власти в Европа, области на действие на съвета.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Съветът на Европа е създаден следвоенните години от 10 страни, желаещи да поставят основите на реконструкцията на Европа на базата на общоприети ценности, чието пренебрежение е довело до непрецендентни бедствия и в следствие на това се стига до разделението на континента на две части.

Съветът е движеща сила за мир и сътрудничество, чиито корени се крият в нашето общо наследство – правата на човека и демокрацията. С падането на Берлинската стена през 1989г. и разпространението на демократичните ценности в цяла Европа организацията придоби нови политически измерения. Нейното разширяване вече е почти завършено.
По време на промените, Съветът е не само политическа структура под опеката на която процеса на обединение на Европа може да започне на равни интервали.

Основна цел на Съвета на Европа е да постигне по – голямо единство между своите 44 държави членки чрез гарантиране на личната свобода, политически избор и върховенството на закона. Всички страни – членки на организацията, са длъжни да превърнат свободата, човешкото достойнство и личното благополучие в неизменни принципи на държавната дейност. Днес организацията е превъплъщение на споделената вяра на близо 800 милиона европейци в правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

Въпреки всичко Съветът на Европа ще продължава да осъществява незаменим принос към европейското обединяване в един напълно променен контекст.

Съветът на Европа е междуправителствена организация, която има за цел:

- Да защитава правата на човека, плуралистичната демокрация и правова държава;
- Да повишава осведомеността и да опазва европейската културна идентичност и многообразие;
- Да търси решение на проблемите, пред които е изправено европейското общество;
- Да спомага за укрепване на демократичната стабилност в Европа

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек