Горски пожари

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-05-18
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 23 стр.
Университет: Национален Военен Университет “Васил Левски”
Предмет: Управление на кризи
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (107KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

криза, управление при кризи, обществени бедствия, стихийни бедствия, горски пожари, видове топлина, източник на възпламеняване, горивни материали, метеорологични условия, начин на горене, видове горски пожари, борба с горските пожари, защита при горски пожари

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Горските пожари са едни от най-сложните. Те се разпространяват на големи площи и често в трудно достъпни местности, което още повече затруднява ефективното им гасене. През последните години те са един от основните проблеми за стопанския живот и населението у нас и в световен мащаб. Статистиката сочи, че все по-често тези пожари излизат от контрол и все по-големи са изгорелите площи, материалните щети и замърсяването на околната среда.

Анализът на горските пожари през последните години показва, че те възникват най-често в предпланинските участъци, където горите се редуват в непосредствена близост с житни култури. Интензивното движение на хора и техника в тези райони по време на прибирането на реколтата и фуражите, хвърлянето на незагасени клечки кибрит и цигари, ползването на открит огън за различни цели и горенето на стърнища, без предварително да са взети предпазни мерки, са предпоставките за запалвания и за пренасяне на огъня в горските масиви.

Освен големите загуби на ценна дървесина горските пожари предизвикват и трудно възстановими щети за околната среда: отделят се значително количество вредни вещества в атмосферата, намалява генерирането на кислород, унищожават се почвите (ерозират), нанасят се непоправими вреди на флората и фауната.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек