Квалиметрия - методи за количествена оценка на качеството

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-05-16
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 14 стр.
Университет: Университет за Национално и Световно Стопанство
Специалност: Икономика
Предмет: Стандартизация
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (62KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

системи за управление на качеството, квалиметрия, стадии на жизнен цикъл на продукцията, отраслови особености, качество в стандартите, количествена оценка на качеството, квалиметрични методи, хармонизация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Както се вижда от показаните схеми на разработка на френските и европейските стандарти, съответните органи по стандартизация полагат сериозни усилия за разработване на обективен стандарт, съобразявайки се с мнението на всички заинтересовани страни. Това се постига чрез привличане на експерти от различни области, които работят заедно, провеждат се анкети, гласувания по различните варианти. И въпреки това, без системен подход за собствена методологическа база, списъка с мерки, насочени към повишение качествата на стандарта, не биха могли да бъдат съвършени. А съществува ли въобще такъв подход или наука, използвайки методи и похвати с които би могло да се усъвършенства процеса на разработване на стандарта на строга методологична основа с възможност да се избере най-доброто решение при включването на едно или друго изискване в нормативните документи от огромното количество варианти, представени често не в формалистичен вид. Отговор на този въпрос може да се намири в разработките на Азгальдова Г. Г. и Райхмана Э. П., Андрианова Ю. М. и Субетто А. И., Гличева А. В. и други. Тези учени са черпели информация от първоизточниците формирали нова наука – наука за количествената оценка на качеството – квалиметрия. И така, по какъв начин могат методите на квалиметрията в работата по стандарта? Не претендирайки за изчерпателност при изброяването, може да се посочат следните положителни ефекти при прилагането на квалиметрични методи:

1. Повишена обективност и коректност на нормите, заложени в стандарта

2. Възможност за сравнителна оценка за качествата на конкурентните варианти на стандарта

3. Скъсяване на сроковете за разработка и преразглеждане на стандартите

4. Създаване на алгоритъм за актуализация на стандартите

5. Възможност за създаване на единна методология за хармонизиране на стандартите

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек