Външнотърговски сделки. Външнотърговски стокообмен между Р. България и Р. Франция

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-06-27
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 12 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (248KB)          Html format .Html (46KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

външнотърговски сделки и стокообмен; внос и износ на плодове; Р. Франция и Р. България

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В условията на преструктуриране на аграрния отрасъл настъпи рязка промяна в организацията на производството на плодове и зеленчуци, в резултат на което България загуби традиционни пазари за плодове и зеленчуци. Наблюдаваната трайна тенденция на намаляване на износа и увеличаване на вноса на пресни плодове и зеленчуци продължава.
Либерализацията на търговията с плодове и зеленчуци е съществен момент от подготовката на България за присъединяване към ЕС.
В резултат на поредния кръг преговори между Република Франция и България в края на 2002г. е съгласуван протокол, съдържащ приложения с новите концесии във взаимната търговия със селскостопански стоки, в т.ч. плодове и зеленчуци. Законът за ратифициране на Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, отчитащ резултатите от преговорите между страните за нови взаимни селскостопански концесии е обнародван в ДВ, бр. 43 от 13.05.2003г.

По отношение на вноса на плодове и зеленчуци във Франция и в България са договорени два списъка, а именно:
- за износ на неограничени количества с нулеви мита.

Вносителите обаче трябва да знаят, че при внос на плодове и зеленчуци във Франция се премахват само адвалорните ставки на митата. В същото време специфичните ставки на митата се запазват. Само при внос на сливи за преработка от България, които са в контейнери над 250 кг., ще бъде премахната и специфичната ставка на митото.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек