„Насоки за усъвършенстване на вътрешния контрол в търговските банки (по примера на Юробанк и Еф Джи България АД)”

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-11-01
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 88 стр.
Университет: Нов български университет
Специалност: Счетоводство и одитинг
Цена:
 (125 лв) 100.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 25.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (163KB)          Html format .Html (145KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

вътрешен контрол, одит, същност, обект, обхват, видове, нормативна уредба, търговски банки, Юробанк И Еф Джи България АД, кредитен риск, пазарен риск, операционен риск, ликвиден риск, лихвен риск, капиталови изисквания, капиталова база, банков портфейл, кадрово осигуряване, проблеми

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Контролът, независимо от неговия характер – вътрешен или външен е основен управленски инструмент, насочен към идентификация на постигането на целите от организацията. Контролът е насочен към самото ръководство на организацията, но предвид динамичната среда, в която работят съвременните фирми, той обхваща и оперативните дейности, като изследва ефективността, ефикасността и икономичността на извършваните операции.

Контролът е важен елемент от цялостното управление, защото в съвременните организации, задачите на управлението стават все по-комплексни поради бързо променящата се среда от гледна точка на технологии, пазари, регулативни фактори, изисквания на потребителите и обществен и конкурентен натиск. Тези фактори са съществени и оказват влияние на одита като го формират като един широко обхватен подход към предоставяне на услуги в подкрепа на организацията на всяко ниво и по всякакъв начин.

Вътрешният контрол има за основна задача да окаже подкрепа на управлението по подходящ начин. В големите организации, които имат за цел висока ефективност от дейността, контролът е издигнат като концепция, философия, принципи, техники, политики и процедури.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек