Счетоводни аспекти на годишното приключване в Търговските банки. По примера на годишното счетоводно приключване в Търговска банка „Алианц България” АД, клон Перник

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-11-04
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 78 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Специалност: Банково дело
Предмет: Банково дело
Цена:
 (80 лв) 64.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 16.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (197KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

годишно счетоводно приключване, годишен финансов отчет, баланс на търговска банка, отчет за приходите и разходите, счетоводни операции, оборотна ведомост, Закон за кредитните институции, отчет за собствения капитал

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

С коректното и точно отразяване на счетоводните записвания по сметките се дава възможност да се състави един точен баланс, който служи на всички потребители на информация. Потребителите на финансовите отчети на една банка се интересуват от нейната ликвидност и платежоспособност и от рисковете, свързани с нейните активи и пасиви, признати в баланса и с отделни задбалансови позиции. Ликвидността се отнася до наличността на достатъчно средства за покриване тегленето на депозити и на други финансови задължения, когато настъпи падежа им. Платежоспособността се отнася до превишението на активите над пасивите, а оттам до адекватността на капитала на банката.

Една банка е изложена на рискове, свързани с ликвидността, и такива, породени от колебанията на валутните курсове, движението на лихвените проценти, промените на пазарните цени или фалит на контрагент. Тези рискове намират отражение във финансовите отчети, но потребителите ги разбират по-добре, ако от ръководството бъдат осигурени и обяснителни бележки към финансовите отчети, в които да се описва начинът на управление и контролиране на рисковете, свързани с операциите на банката.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек