Инфлация и инфлационна обезценка на парите в България по време на валутен борд

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-10-24
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 48 стр.
Университет: Стопанска академия „Д. А. Ценов” - гр. Свищов
Специалност: Финанси
Цена:
 (120 лв) 96.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 24.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (220KB)          Html format .Html (156KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

инфлация, хиперинфлация, обезценка, пари, валутен борд, дефлатор, измерители, фактори, причини, последици, криза, преход, пазарна икономика, макроикономическа политика, индексиран, заплати, социални помощи, пенсии, възстановяване, растеж, бюджет, БВП

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Икономическото развитие на България преминава през два основни периода на промени и на преход от планова към пазарна икономика.
При анализирането на общата икономическа постановка, неимоверно внимание трябва да се обърне на всеки един от тези периоди.

Разпадането на държавите от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) през 1989 година предначертава общите посоки на развитие на страните от СИВ и само умелата и правилна политика на правителствата, съчетана с пазарните механизми ще доведе до успешен край реформите в българската икономика и развитието й като демократична и пазарна икономика. Осъществяването на самия преход е трудна и непосилна задача за голяма част от българските управници, някои, водени от желанието си за бързи и радикални промени, които довеждат до нови и нови кризи и задълбочаване на проблемите, други – свързани с желанието си за нов държавен монопол и създаване на планова държава на принципа на хибридното устройство при внедряване на пазарни принципи в нова планова икономика.

Икономическото развитие е белязано, както с бързо и прогресивно развитие, така и с множество неуспехи в политиката на преходните правителства от 1989 година до днес. Редица от предпоставките за икономическите кризи са явни недостатъци в политическото управление и идеи на съответните правителства. Някои, водени от амбициите си за успех водят до фатални грешки, фатални за цялата икономика. Не е за подценяване и факта, че все още икономиката на страната ни не е достигнала пълната си икономическа мощ от 1989 г. и този преход се явява едно стабилизиране до изходни за икономиката нива.

Големи грешки, българските правителства допускат по отношение бавната либерализация на цените, по отношение бавната и скрита приватизация, по отношение управлението на държавния дълг и БВП - на два пъти инфлацията се покачва до хипер равнища, което също е в резултат от неразумна парична и кредитна политика. Плавният преход, който страната ни трябва да извърши, няма допирни точки с този на държавите от бившия СИВ дори и по отношение придобиване на опит.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 1.6 сек