Модернизация на митническата дейност в процеса наприсъединяване на България към Европейския съюз

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-11-06
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 117 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (740KB)     Rar format .Rar (102KB)     Html format .Html (1.46MB)

Ключови думи и изрази:

митница, митническа дейност, присъединяване, европейски съюз, митнически режими, процедури, законодателство, Закон за митниците, митническа етика, движение на стоки, транзит, цели, ключови индикатори, митнически съюз, ТАRIС, СТО, Митнически кодекс, ЕАД, митнически нарушения, наказания, управление, комуникация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз по глава 25 "Митнически съюз", започнали на 12 юни 2001 г., са безспорно признание за постигнатото от администрацията на Агенция "Митници" за последните години.

Около 70% от българското митническо законодателство вече е хармонизирано с правото на Общността. Законът за митниците и Правилникът за неговото прилагане създадоха подробна и ясна регламентация на цялата митническа дейност и въведоха облекчения и прозрачни правила за икономическите оператори.

Подготовката за изпълнение на критериите за членство в ЕС, освен създаване на цялостна законодателна и нормативна рамка, хармонизирана с европейското право в митническата област, включва и модернизиране на митническата дейност.

Освен хармонизирането на законодателството и повишаването на административния капацитет, митническата администрация постигна напредък и в областта на компютъризацията и засилването на граничния контрол. Взаимоотношенията с икономическите оператори бяха подобрени, предприеха се мерки за улесняване на търговията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.49 сек