Анализ на динамични редове и приложението му в туристическото предлагане

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-03-25
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 20 стр.
Университет: Шуменски университет „Константин Преславски”
Предмет: Статистика
Цена:
 (39 лв) 37.05 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.95 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (182KB)          Html format .Html (25KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

статистически анализ, статистически ред, видове статистически редове, статистически методи за анализ, динамични статистически редове, системи динамични редове, статистика на туризма, динамика на туристическите посещения, посещения на български туристи в чужбина

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Статистическия анализ е приложение на статистическите методи за обработка на статистически данни, получени при наблюдението, групировката и сводката и за изучаване на производни статистически величини и тяхното тълкуване, с цел разкриване на същността, състоянието, тенденциите, закономерностите и зависимостите между изучаваните явления.

Етапите на статистическия анализ са: предварителен, изчислителен и тълкувателен.

При предварителния етап, в зависимост от особеностите на изследваните явления и целта на изучаване, се конструират система от количествени измерители. Обикновено те се изразяват в статистико-математически форми.

Чрез изчислителния етап се изчисляват не само междинни, но и производни статистически величини, а също така крайни и основни резултати от анализа.

При тълкувателния етап въз основа на получените резултати и тяхното сравнение може да се стигне до определени изводи и заключения.
В зависимост от поставените цели и задачи, статистическият анализ бива: описателен, диагностичен, прогностичен и номографичен.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек