Модел на архивна система. Избор на архивна система. Реализация на системи за съхранение на информация

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-05-24
Рейтинг:
2.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 30 стр.
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (124KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

държавни архивни структури, документация, Главно управление на архивите, Централен държавен архив, класификация на справките, Централен военен архив, съхраняване на електронни документи, УЕП, резервиране на данни, мрежово съхранение на данните, архивиране на файлове, управление на документи

Частично (кратко) резюме на темата

ГУА е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение. ГУА е институцията, която провежда държавната политика в областта на организацията на управлението на:

Държавния архивен фонд; непосредственото функционално, административно, кадрово и методическо ръководство над държавните архиви и цялостен контрол над дейността на всички архивни институции по издирването, събирането, опазването и използването на архивните документи.

ЦДА е дирекция в ГУА. Негов обект са документите на държавните и недържавни институции и на физически лица от Освобождението (1878) до наши дни, които имат общонационално значение и мащаб на дейност. Освен тях, той съхранява и отделни фондове от епохата на Възраждането. През 1993 г. в него постъпват документите до 1989 г. (без вътрешнопартийните) на Централния партиен архив при ЦК на БКП, а през 2002 г. завършва приемането и на Държавния фотоархив на приватизираното АД “Българска фотография“.

ЦДА се състои от седем отдела: “Стари архиви”, “Нови архиви”, “Партийни архиви и обществени организации”, “Лични фондове”, “Документи за българската история в чужди архивохранилища”, “Отчетност, съхранение и използване” и “Автоматизация”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек