Модифициран аминен втвърдител за епоксидни олигомери

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-03-03
Рейтинг:
4.6667 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 44 стр.
Университет: Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Цена:
 (119 лв) 95.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 23.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (263KB)          Html format .Html (126KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

технология и приложение на епоксидни смоли, получаване на епоксидни смоли, поликондензация, амини, амино групи, втвърдяване на епоксидни смоли, фенолформалдехидни и аминоформалдехидни смоли, епоксидни композити, течна хроматография, гелово-проникваща хроматография, УВ спектроскопия, ИЧ спектроскопия, аминочисло, адхезия, твърдост, устойчивост на удар, еластичност

Частично (кратко) резюме на темата

Епоксидните смоли притежават комплекс от изключително ценни свойства, поради което намират приложение в почти всички сфери на промишлеността и техниката. Обемът на производството им от общото производство на пластмаси не е голям, но значението им е огромно за много промишлени отрасли. Епоксидните смоли се отличават с висока адхезия към много метали, неорганични и органични материали; химическа и водоустойчивост; устойчивост към температурни изменения; минимално свиване при втвърдяване; много добри механични и електрически показатели; както и простота при производството и приложението им.

Епоксидните смоли намират широко приложение в различни области на промишлеността, като електрониката и електротехниката; машиностроенето; строителството и др. Използват се под формата на системи (компаунди) с втвърдители и други компоненти – пластификатори, пълнители, пигменти, активни разредители.

Цел на настоящата дипломна работа е синтезирането на втвърдител за епоксидни олигомери на база фенолформалдехидни олигомери и аминосъдържащи съединения.

Задачи:
o Синтезиране на олигомерен продукт на база пара-изопропенилфенол и параформалдехид и модифицирането му с аминосъдържащи съединения.
o Охарактеризиране на получения продукт с различни инструментални методи за анализ.
o Изследване възможността за втвърдяване на различни епоксидни смоли със синтезирания аминиран пара-изопропенил-фенолформалдехиден олигомер и определянето степента на омрежване.
o Провеждане на физико-механични изследвания на втвърдените епоксидни смоли.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек