Технически цифров вибратор

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-09-23
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 62 стр.
Цена:
 (80 лв) 64.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 16.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (211KB)          Html format .Html (47KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

методи за измерване на вибрации, виброизмервателни датчици, пиезоелектрически датчик, калибровка, информационно измервателен аналогов блок, електрическо оразмеряване, тристъпален променливотоков усилвател, измервателен преобразувател, компаратор, съпротивление, захранващи стабилизатори, тактов генератор, захранващ мрежов трансформатор

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Разработеният цифров измервател на вибрации се проектира на базата на преобразувател на колебания, който преобразува механичното колебание в електрическа величина и измервателен прибор, който съдържа всички останали функционални блокове.

В качество на преобразувател е използван пиезоелектрически датчик, който притежава специална защита срещу нискочестотни смущаващи влияния. Той подава напрежение, пропорционално на ускорението. Датчикът е свързан с измервателния прибор чрез кабел с дължина 1,5 m.

Цифровият виброметър дава възможност за отчитане на параметрите на вибрациите – скорост и ускорение. Получените стойности се показват чрез реализираните две цифрови индикации, което дава възможност за тяхното едновременно отчитане и комплексна оценка.

Така проектираният цифров измервател на вибрации дава възможност за по-голяма универсалност при работа с него.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.37 сек