Технически асинхроничен двигател

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-10-16
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 42 стр.
Цена:
 (100 лв) 80.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 20.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (161KB)          Html format .Html (40KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Параметрично и импулсно регулиране на скоростта на асинхронен двигател, параметрично управление на асинхронен двигател, дроселно управление, тиристорни системи, електродвигател, статическа мощност на двигател, определяне на спирачен момент, система за управление на ПТК

Частично (кратко) резюме на темата

В различни отрасли на промишлеността се използват механизми, чиято скорост в процеса на работа трябва да се регулира. Това може да се постигне, като се променя скоростта на електрическите двигатели, които ги задвижват.

В сравнение с електрозадвижванията за постоянен ток електрозадвижванията с асинхронни двигатели имат редица предимства: асинхронните двигатели са по-евтини, по-прости по конструкция и за обслужване, не изискват преобразуване на електрическата енергия, която се произвежда и пренася с променлив ток. По тези причини асинхронните двигатели са намерили широко приложение в промишлеността, включително и в регулируемите еликтрозадвижвания.

Най-голямо приложение в промишлеността са намерили следните начини за регулиране на скоростта на асинхронните двигатели:

1.) параметрично регулиране или регулиране чрез изменение на хлъзгането, при което се изменят или параметрите на машината (активното или индуктивното съпротивление във веригата на ротора или статора), или големината и симетрията на прилаганото към статора напрежение;
2.) превключване на броя на чифтовете полюси;
3.) изменение на честотата на захранващия ток;
4.) каскадни схеми на включване.

Предмет на този дипломен проект е импулсното регулиране на скоростта на асинхронните двигатели, което се отнася към параметричните методи за регулиране. При импулсното регулиране скоростта на асинхронния двигател, както и при двигателите за постоянен ток, периодично се изменя големината на подаваното на двигателя напрежение, стойността на допълнително включените в ротора или статора съпротивления или се превключват фазите на статорната намотка. Първоначално и при асинхронните двигатели е била използвана електромагнитна превключваща апаратура, а през последните години се използват полупроводникови, основно тиристорни, комутатори ТК-симетрични и несиметрични схеми.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек