Планиране и прогнозиране на фирмена стратегия

Вид: казус
Прибавен: 2008-07-31
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Нов български университет, София
Предмет: Планиране и прогнозиране
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (79KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фирмени цели, стратегически цели, производствен процес, подкрепящи функционални стратегии, подобряване на продуктовата политика на фирмата, финансови показатели, икономически оценки на бизнеса

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни възможности на населението, свързани са с повишени рискови фактори и сравнително по-дълъг оборот на капиталните средства.

Фирма “Багрима” ЕООД е създадена през 1998 г. с решение на Пазарджишкия окръжен съд №877/12.10-1998 г. с адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. “Никола войвода” №54. Предметът на дейност на фирмата е производството на лаково-бояджийски продукти: синтетични смоли, бои, лакове, грундове, лепила, специални покрития за бита, промишлеността и строителството. Фирмата разполага с две промишлени сгради в областта и пет производствени цеха, като от 2000 г. е затворила напълно производствено-технологичния цикъл. Продуктите на фирмата са сертифицирани по стандартите на ЕС – ISO 9000-14 000 през 2002 г. В настоящия момент фирмата е типично еднолично дружество с ограничена отговорност, като начело на управлението стой г-н Уилис Майерсън, търговски директор от 2002 г. Продуктовия асортимент се обновява на всеки шест месеца, като ръководството на дружеството е възприело активна инвестиционна и иновационна политика. За инвестиционна дейност в предприятието (предимно обновяване на сградния фонд и продуктовия асортимент с цел конкурентни предимства), фирмата отделя 25% от годишната си печалба, което за 2006 г. е близо 175 000 лева. Голяма част от инвестициите за подобряване качеството на продукцията и за внедряване на пазара на нови продукти (фирмата разполага с анализаторски център, който стриктно анализира основните потребителски тенденции и промените на пазара – доставчици на суровини, разпределителни канали, поведение на конкурентите, и предлага на ръководството на фирмата кои продукти да се изтеглят въобще от пазара поради загуби, кои да се намалят като асортимент и качество и кой нови продукти да се внедрят, най-вече поради завишено търсене на пазара на подобни продукти). Фирмата разполага и със средства във фонд “Резервен” по отношение на възможностите й бързо да отреагира на промени в околната среда и потребителското търсене.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.66 сек