Планиране и прогнозиране на фирмена стратегия

Вид: казус
Прибавен: 2008-07-31
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Нов български университет, София
Предмет: Планиране и прогнозиране
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (79KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фирмени цели, стратегически цели, производствен процес, подкрепящи функционални стратегии, подобряване на продуктовата политика на фирмата, финансови показатели, икономически оценки на бизнеса

Частично (кратко) резюме на темата

Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни възможности на населението, свързани са с повишени рискови фактори и сравнително по-дълъг оборот на капиталните средства.

Фирма “Багрима” ЕООД е създадена през 1998 г. с решение на Пазарджишкия окръжен съд №877/12.10-1998 г. с адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. “Никола войвода” №54. Предметът на дейност на фирмата е производството на лаково-бояджийски продукти: синтетични смоли, бои, лакове, грундове, лепила, специални покрития за бита, промишлеността и строителството. Фирмата разполага с две промишлени сгради в областта и пет производствени цеха, като от 2000 г. е затворила напълно производствено-технологичния цикъл. Продуктите на фирмата са сертифицирани по стандартите на ЕС – ISO 9000-14 000 през 2002 г. В настоящия момент фирмата е типично еднолично дружество с ограничена отговорност, като начело на управлението стой г-н Уилис Майерсън, търговски директор от 2002 г. Продуктовия асортимент се обновява на всеки шест месеца, като ръководството на дружеството е възприело активна инвестиционна и иновационна политика. За инвестиционна дейност в предприятието (предимно обновяване на сградния фонд и продуктовия асортимент с цел конкурентни предимства), фирмата отделя 25% от годишната си печалба, което за 2006 г. е близо 175 000 лева. Голяма част от инвестициите за подобряване качеството на продукцията и за внедряване на пазара на нови продукти (фирмата разполага с анализаторски център, който стриктно анализира основните потребителски тенденции и промените на пазара – доставчици на суровини, разпределителни канали, поведение на конкурентите, и предлага на ръководството на фирмата кои продукти да се изтеглят въобще от пазара поради загуби, кои да се намалят като асортимент и качество и кой нови продукти да се внедрят, най-вече поради завишено търсене на пазара на подобни продукти). Фирмата разполага и със средства във фонд “Резервен” по отношение на възможностите й бързо да отреагира на промени в околната среда и потребителското търсене.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек