Лоши трудови условия във ВМЗ-Сопот. Анализ на конфликт.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2006-06-29
Рейтинг:
3.75 1 2 3 4 5
(12 гласа)
Дължина: 33 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Национална и регионална сигурност
Цена:
 (30 лв) 28.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.50 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (96KB)          Html format .Html (47KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

постановка на проблема, описание на предпиятието, описание на конфликт, методика на изследване (анкетна карта, експеримент), изследване на проблема, структура на конфликта (участници, зона на разногласия, микро и макро среда, конфликтно поведение), динамика на конфликта и решаването му - етапи, резултати от изследването на конфликта, изводи и препоръки.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Все по – актуален, в днешно време, става проблемът за условията на труд и трудовата среда в България. Той е също толкова актуален и днес в предприятията от отбранителната индустрия.

Нарастващ е конфликтът, във връзка с лошите условия на труд във ВМЗ – Сопот, между персоналът на предприятието и мениджърите на фирмата. Констатирано е, че работниците във ВМЗ - Сопот извършват своите трудови задължения поети към фирмата в много ниски и незадоволителни условия на труд, които не са достатъчни за постигането на ефективни резултати, които да удовлетворяват фирмените интереси, и от друга страна са демотивиращи за самите служители във фирмата.

Основна причина за възникването на тази проблемна ситуация се счита липсата на инвестиции за реконструкция на производствените мощности (технологично обновление), както и за подобряване на трудовите условия.

На 18.06.2005г. работниците поставят своите искания за подобряване условията на работната им среда. Във връзка с това, в настоящата курсова работа основен предмет на изследването ще бъде условията на труд /трудовата среда в обекта на изследване ВМЗ – Сопот.

Основна цел на изследването, което ще се проведе и ще бъде подробно описано в труда, е достигане на максимална удовлетвореност и на двете страни по конфликта. А именно:

- от страна на работниците – да се изпълнят техните искания за подобряване условията на работната среда.
- от страна на управляващите – това искане на работниците да се изпълни с минимални финансови средства, но да се постигнат максимални резултати, които пряко да удовлетворят работниците и косвено да допринесат за постигане на ефективност при изпълнението на фирмените цели.

Основни задачи, които стоят пред мен като страничен наблюдател да се даде отговор на следните въпроси, които считам, че са жизнено важни, за да се постигне очаквания резултат, а именно, удовлетвореност и на двете страни по конфликта.

Задачи:
- Запознаване на читателя с предмета на дейност на ВМЗ – Сопот;
- Да охарактеризира възникналият конфликт, като се даде ясен отговор на въпросите свързани с неговото възникване – като причини, актуалността на възникналия проблем, също така каква е значимостта му за фирмата и т.н.
- Да бъдат поставени ясни критерии, по които ще се оценява сложността на възникналия проблем. Тази задача е поставена с цел максимално и изучаване на проблема, за да може неговото разрешение да бъде постигнато най – рационално;
- Да се анализират резултатите от направеното изследване, както и да се обобщят;
- Да се поставят възможно най – обективните изводи и да се дадат препоръки.

За постигане на добра познаваемост на възникналия конфликт с настоящата работа ще бъдат използван основно конфликтологичен анализ. Като методологията ми ще се изразява в извършеното от мен наблюдение, както и използването на анкетна карта, и провеждането на експеримент, с цел запознаване със сегашното състояние на работната среда на персонала във ВМЗ – Сопот.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек