Основни проблеми, които се решават с помощта на Комуникационната политика в една от най-големите фармацевтични компании на българския пазар Актавис АД

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2008-06-05
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 114 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Маркетинг
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (177KB)          Html format .Html (101KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

комуникационна политика, фармацевтична компания, Актавис АД, добра производствена практика - GMP, управлението на качеството, качествен контрол, възлагателно производство и анализ, оплаквания и отзоваване на продукти, самоинспекции, Балканфарма

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Темата за въвеждането на стандарта по качество известен още под наименованието Добра Производствена Практика (ДПП) е особено актуална поради факта, че България кандидатства за членство в ЕС, като се очаква през 2007 г. България да стане пълноправен член на Европейския Съюз.

Присъединяването ни към европейското семейство преминава през изпълнението на много изисквания, които ще доведат до сближаването със принципите, ценностите и механизмите на ЕС. Изискванията бяха много на брой, като те включваха обновяване, гаранция за постоянно качество и сертифициране на всички производства.

За да могат българските производители на лекарства или на медицински продукти като цяло да продават продукцията си на европейските пазари те задължително трябва да са въвели и покрили изискванията предписани от ДПП.

Основната проблематика, разглеждана в настоящата магистърска теза е свързана с теоретичните основи на стандарта за качество, които включват характеристиката на стандарта за качество Добра Производствена Практика (GMP), теории и определения за комуникационната политика и значението им за успеха на пазара на всяка една бизнес единица, основни моменти при използването на комуникационната политика за популяризирането на международния стандарт за качество.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек