Маркетингова политика на ТБ "ДСК" АД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-12-12
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 23 стр.
Университет: Икономически университет – Варна
Специалност: Маркетинг
Предмет: Маркетинг
Цена:
 (39 лв) 37.05 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.95 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (142KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

банков маркетинг, маркетинг на банковип продукти и услуги, пазарна банкова стратегия, маркетингово сегментиране в търговските банки, целеви пазари, пазарен дял на Банка ДСК, продуктова маркетингова политика, формиране на банковия асортимент, дистрибуционна политика на Банка ДСК, банкова информационна система – начини на организация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Банковият маркетинг е управленска концепция и оперативна пазарна технология, създаваща и реализираща възможности за търсене и предлагане на изгодни условия за доходоносни вложения както за банките, така и за техните акционери и гарантираща същевременно задоволяване на потребностите на широк кръг банкови клиенти.

Базирайки се на ролята на парите в организацията на банковото производство, като фактор, пораждащ особен климат на доверие между банките и клиентите и като гаранция за успешни бизнес контакти, някои автори разглеждат маркетинга на банката “като условия за материализация на задълженията към клиента, респективно за осъществяване на нейната насочена към потребностите на клиента продуктова и дистрибуционна политика”. Други разглеждат маркетинга само и единствено от гледна точка на предлагането, като посочват за целта две форми на предлагане – специално и от универсален тип.

Комбинираното използване инструментите на маркетинговата политика представлява съчетаване на отделни технологии, което в литературата и практиката е познато повече като маркетингов микс.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 1.02 сек