Анализ и проучване на платежоспособността на кредитоискател

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-11-18
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 44 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (342KB)     Rar format .Rar (67KB)     Html format .Html (400KB)

Ключови думи и изрази:

търговска банка, кредитна политика, риск, кредит, същност, видове, дълготрайни активи, краткотрайни активи, кредитна линия, овърдрафт, револвиращ кредит, потребителски кредит, условия, икономическа обосновка, обезпечение, учредяване на залог, запис на заповед, кредитоискател, анализ на финансовото състояние, показатели, ликвидност, рентабилност, ефективност, финансова автономност, вземания, задължения

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Кредитирането е една от приоритетните дейности за всяка една банка. Нейната политика по предоставяне на заеми до голяма степен определя мястото й във финансовата система. Една внимателно наложена и формулирана стратегия, разбрана добре на всички нива подпомага ръководството да избегне ненужните рискове, да определи правилата на кредитиране, и да поддържа подходящи стандарти. В най-общ план политиката представлява определен набор от действия, които служат за вземане на решение.

Кредитирането е свързано с поемането на определени рискове, а именно вероятността предоставените средства да не бъдат върнати от длъжника изобщо или с големи отклонения от предвиждането. Това налага дефиниране и оценка на риска от неизпълнение на поетите задължения. Самата технология на кредитиране определя необходимите условия и процедури от страна кредитния експерт, от чиято компетентност зависи дали един заем е приемлив за банката или следва да бъде отхвърлен.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.43 сек