Счетоводно отчитане и анализ на безналичните плащания

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-08-07
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 46 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Банково счетоводство
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (192KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

банково посредничество, безналични плащания, електронни пари, превод, платежна система, сетълмент, междубанкови плащания, кредитен превод, незабавно инкасо, акредитив, наредител, платец

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Плащането като парична операция може да се разглежда в два аспекта: като прехвърляне на ценности със стоков или нестоков характер от един субект на друг, от една страна, и като предаване на пари, при което се извършва отчуждаване от собственика им, от друга.

Кредитният превод е плащане по инициатива и нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането, по сметката на бенефициента.

При прилагането на акредитивната форма за разплащане е необходимо участниците в нея да са запознати със спецификата на тази форма на безналично плащане, с особеностите при международно приетите правила и обичаи и с действащата нормативната уредба в страната.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек