Обявяване в несъстоятелност

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-01-31
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Нов български университет
Специалност: Финанси
Предмет: Съдебно-счетоводни експертизи
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (47KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

процедура по обявяване в несъстоятелност, документи при производство по несъстоятелност, показатели за рентабилност, показатели за ефективност, показатели за ликвидност

Частично (кратко) резюме на темата

Обявяването в несъстоятелност е процедура, която урежда взаимоотношенията между длъжника и кредитора, когато фирмата не е в състояние да покрие задълженията си. Освен това, с обявяването в несъстоятелност се прекратява дейността на фирмата – дружеството работи, но не може да покрие своите задължения. Длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност. Молбата се подава от длъжника, негов наследник, орган на управление или представител, съответно ликвидатор, на търговско дружество или неограничено отговорен съдружник. При неизпълнение на задължението за заявяване лицата отговарят солидарно пред кредиторите за вредите, причинени от забавата, като в чл. 722 от Търговския закон се урежда редът на кредиторите по предпочитание, т.е. редът на тези кредитори, които се удовлетворяват първи от масата на несъстоятелността на обявеното в несъстоятелност дружество. Тук трябва да дефинираме термина “маса на несъстоятелност” – това са всички активи на обявеното в несъстоятелност дружество.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек