Счетоводно отчитане на биологичните активи в аграрния сектор

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-10-26
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 102 стр.
Университет: Стопанска академия "Д.А. Ценов" - гр. Свищов
Специалност: Счетоводство и контрол
Цена:
 (100 лв) 80.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 20.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (236KB)          Html format .Html (208KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

биологичен актив, аграрен сектор, счетоводно отчитане, приходи, разходи, експлоатацаия, земи, гори, трайни насаждения, животни, дълготрайни активи, краткотрайни активи, печалби, загуби, увеличение, прираст, намаление, ИДЕС, МСС, земеделска продукция, счетоводни записвния

Частично (кратко) резюме на темата

Съгласно постановките на Счетоводен стандарт (СС) 41 - Селско стопанство, от Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.10.2008 г, биологичен актив е придобито и контролирано от предприятието живо животно или растение в резултат от минали събития, от управлението, на което се очаква икономическа изгода. Това е съвсем естествено, като се има предвид етимологията на думата „био”. Тя произлиза от гръцката дума bios, което като представка в състава на думата означава отношение към живота. Или при наличието й като представка в състава на дадена дума давя сигнал, че е налице нещо неразривно свързано с живата природа. Самият стандарт е създаден, с цел да определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишните финансови отчети на предприятията, занимаващи се със селскостопанска дейност.

Трябва да се отбележи, че в обхвата на стандарта се включва третирането на биологичните активи, селскостопанската продукция и правителствените дарения, свързани с биологични активи. Важно е да се знае, че СС 41 - Селско стопанство не се прилага при счетоводното отчитане на земята, нематериалните активи, преработката на селскостопанската продукция, биологичните активи с непроизводствена цел, като горски насаждения за защита на околната среда, хранителни продукти за потребление и други, производни продукти от биологични активи и от селскостопанска продукция

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек