Управление на възнагражденията и мотивация на персонала в супермаркет “Изток-Стил” - Варна

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-23
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (75KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

управление на човешките ресурси, ефективност на труда, системи за възнаграждение, повишаване мотивацията на трудовите ресурси, определяне на работната заплата, целеви награди

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

ЕТ “Стил” 2000 – Димитър Димитров е фирма по смисъла на Търговския закон със седалище и адрес на управление гр. Варна бул. 8-ми Приморски полк 114 в близост до пазар Чаталджа. Фирмата е регистрирана от Варненския окръжен съд на основание чл. 3. Ал. 1, с решение N: 10889 от 03.03. 1994 г. и е вписана в регистъра за еднолични търговци по N: 92 том 132 по ф. д. N: 10889/1994.
Управител на фирмата е собственика Димитър Стойков Димитров. ЕТ “Стил” 2000 – Димитър Димитров се занимава с търговия на хранителни стоки, фирмата е разкрила в града три супермаркета за продажба на хранителни стоки и детски облекла.

Управлението на персонала е важна част от управлението и функционирането на една фирма или предприятие. То е по-особен проблем тъй като негов обект са хора – хората, които работят във фирмата. Тук много повече от другите области на управление влияят социални, психологически, нравствени, и емоционални фактори. Сложността на управление на персонала се дължи на обекта му, който е много структурен, с висока степен на динамичност и с многостранна зависимост от вътрешни за организацията и външни за нея фактори. Управлението на персонала трябва да обхване това огромно многообразие от групи и качества на хората и да ги подчини на общи цели и интереси. Задачите свързани с управлението на персонала рядко могат да се решат с точен отговор или по някаква общовалидна формула. Необходимо е всяка фирма да има цялостна стратегия по управление на човешкия фактор, чиято основна цел е създаване на условия и мотивация за най-пълно използване на персонала, за пълноценната реализация на отделната личност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек