Управление на възнагражденията и мотивация на персонала в супермаркет “Изток-Стил” - Варна

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-23
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 13 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (75KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

управление на човешките ресурси, ефективност на труда, системи за възнаграждение, повишаване мотивацията на трудовите ресурси, определяне на работната заплата, целеви награди

Частично (кратко) резюме на темата

ЕТ “Стил” 2000 – Димитър Димитров е фирма по смисъла на Търговския закон със седалище и адрес на управление гр. Варна бул. 8-ми Приморски полк 114 в близост до пазар Чаталджа. Фирмата е регистрирана от Варненския окръжен съд на основание чл. 3. Ал. 1, с решение N: 10889 от 03.03. 1994 г. и е вписана в регистъра за еднолични търговци по N: 92 том 132 по ф. д. N: 10889/1994.
Управител на фирмата е собственика Димитър Стойков Димитров. ЕТ “Стил” 2000 – Димитър Димитров се занимава с търговия на хранителни стоки, фирмата е разкрила в града три супермаркета за продажба на хранителни стоки и детски облекла.

Управлението на персонала е важна част от управлението и функционирането на една фирма или предприятие. То е по-особен проблем тъй като негов обект са хора – хората, които работят във фирмата. Тук много повече от другите области на управление влияят социални, психологически, нравствени, и емоционални фактори. Сложността на управление на персонала се дължи на обекта му, който е много структурен, с висока степен на динамичност и с многостранна зависимост от вътрешни за организацията и външни за нея фактори. Управлението на персонала трябва да обхване това огромно многообразие от групи и качества на хората и да ги подчини на общи цели и интереси. Задачите свързани с управлението на персонала рядко могат да се решат с точен отговор или по някаква общовалидна формула. Необходимо е всяка фирма да има цялостна стратегия по управление на човешкия фактор, чиято основна цел е създаване на условия и мотивация за най-пълно използване на персонала, за пълноценната реализация на отделната личност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек