Иновационна политика на търговска банка "Райфайзенбанк България" АД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-12-23
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 21 стр.
Университет: Икономически университет – Варна
Предмет: Банково дело
Цена:
 (50 лв) 45.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.00 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (166KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

иновациони продукти, иновационна стратегия, ТБ "Райфайзенбанк България" АД, иновационни услуги, корпоративно банкиране, банкиране на граждани, иновационна политика, кредити, овърдрафт, парични преводи, разплащания, интернет банкиране, GSM банкиране, PC банкиране, телефонно банкиране

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот. Банките мобилизират и превръщат във активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни, застрахователни, доверителни и други операции.

Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото и иновациите в производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства чрез кредитната си политика, съдействат за постигане на общите за страната цели относно фискалната и паричната политика на Правителството по отношение функции и задачи на търговските банки, рестрикции и възможности за развитие. Те създават необходимите предпоставки за оказване помощ на фирмите – от страна на държавата и чрез наличните си собствени капитали. През последните две-три години голяма част от банките в България се погълнаха или закупиха и с това навлязоха чужди капитали на западни банки и консорциуми, така се засили в значителна степен паричната експанзия и възможностите за икономически стимули на стопанските субекти и структури от страна на банките.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек