Разнообразие на пенсионните продукти при задължителната пенсионна система

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-03-07
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 89 стр.
Цена:
 (119 лв) 95.20 лв (нова цена)
  (Спестявате 23.80 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (201KB)          Html format .Html (192KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

задължителна пенсионна система, модели пенсионни системи, система на глобално попечителство, пенсионен продукт, разходопокривен принцип, капиталовопокривен принцип, пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсия за инвалидност – поради общо заболяване и поради трудова злополука, наследствена пенсия, пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, персонална пенсия, доброволно пенсионно осигуряване (ДПО), задължително пенсионно осигуряване (ЗПО), пенсионноосигурителни дружества, универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд (ППФ), доброволен пенсионен понф (ДПФ)

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Актуалността на разглежданата проблематика се свързва с възприетата нова система на пенсионно осигуряване в Европейския съюз и в частност в България, която система е свързана от една страна със задължителното пенсионно осигуряване на работниците и служителите, а от друга тя се изгражда на доброволния влогов принцип. При него всеки доброволно внася т.нар. вноски за социално и пенсионно осигуряване, които финансови средства индивидуално се управляват от пенсионните дружества, носят доход на индивида и са гарантирани с цел получаването на допълнително пенсионно заплащане при настъпване на осигурителния случай. Те са известни в практиката като система на пенсионно осигуряване с дефинирани социални вноски. Подобна стратегия преди години беше възприета и в България по отношение т.нар. три стълба на социалното осигуряване. Актуалността на проблематиката се поражда и от развитието на пенсионното осигуряване в Европейския съюз, както и по отношение процесите на глобализация, които рефлектират по отношение управлението на дефинираните /индивидуалните финансови вложения на осигуряващите се/ осигурителни вноски. Актуален е проблема с т.нар. предлагане на финансови услуги под един покрив или стратегията “Allfinanz”. Тя има пряко отношение към доверителното управление на осигурителните вноски на лицата, като гарантира стабилност в инвестиционните решения и доверие в системата на доброволното пенсионно осигуряване. Тази система и стратегия позволява събраните осигурителни вноски да се инвестират в собствени финансови институции под този финансов покрив, както и чрез помощта на банкови институции да се вложат в ликвидни и високодоходни инвестиции с цел по-добра възвръщаемост. Това определя в основна степен проблемите, свързани с доизграждането и усъвършенстването ефективността на системата за социално осигуряване с дефинирани вноски.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек