Инвестиране на средствата при капиталопокривната пенсионна система

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-10-06
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 21 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (116KB)          Html format .Html (52KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

пенсионни фондове, доброволното пенсионно осигуряване, пенсионноосигурителни компании, гарантиран разполагаем доход, капиталов пазар, пазарната конюнктура, трудово законодателство, юридическа регламентация, дългосрочната възвращаемост от спестяванията

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Практиката за пенсионните фондове в развитите страни е позната от края на миналото столетие, но така наречения бум на пенсионните фондове е от преди 30 години. В България ни предстои да проучим и да се поучим от вече натрупания положителен и отрицателен опит, да извършим определена селекция и да копираме подходящите модели на функциониране на надеждни и жизнеспособни пенсионни фондове. По своето предназначение те изпълняват функцията на дългосрочни инвеститори.

От една страна са израз на отношения и интереси на хора, предпочели да отложат част от настоящето си потребление за бъдещи периоди. Тези фондове изпълняват и своеобразна функция на спестявания, които от даден момент са точно определени по размер и гарантиран разполагаем доход. Между пенсионните фондове и техните клиенти има двупосочни и дългосрочни взаимоотношения. Нещо повече, интересът е взаимен и се поддържа от произтичащата от него двустранна изгода.

От друга страна, тези фондове са постоянен и огромен източник на свеж паричен ресурс към икономиката и най-вече към нейните авангардни и перспективни сектори. Това предизвиква увеличаване нормата на възвращаемост, едновременно стимулира привличане и инвестиране на капитали, което превръща тези фондове в мощни финансово - стопански агенти.

Това определение е съвсем конкретно, ако се има предвид възможността за активно участие на пенсионните фондове на капиталовия пазар както и постоянния им интерес към акционерна дейност и крупни по мащаби и дългосрочни по изпълнение проекти, спрямо които други финансови институции са скептично настроени.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек