Политически пъблик рилейшънс технологии: Български парламентарни избори / 2005

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-11-17
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 83 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (807KB)     Rar format .Rar (270KB)     Html format .Html (471KB)

Ключови думи и изрази:

Пъблик рилейшънс, изборни PR-технологии, пропаганда, манипулация, черен PR, Избори 2001, изборни резултати, рекламно мото, рекламни клипове, български политически лозунги, послание в политическото мото, Избори 2005

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Животът на съвременното общество през последните години се промени коренно. Днес всеки човек живее изключително динамичен живот, характеризиращ се с бързи промени и непрекъснат поток на огромни количества информация. Развитието на технологиите и научните постижения през последното десетилетие надминават всички очаквания в това отношения. Непрекъснато се появяват нови направления в технологично и научно отношение. Същността на знанието за информацията обхваща всички сфери на съвременния свят и прави от новия модерен социум- информационно общество.

В резултат на множеството открития и постижения, комуникациите започват да играят все по-значима роля в живота на хората и придобиват първостепенна важност за успеха на всяко начинание. Сред разнообразието от комуникации и комуникационни системи, все по-популярна става системата на пъблик рилейшънс. Динамиката в този тип комуникации се определя от информационния взрив на съвременното общество, който се базира и на безкрайните възможности на научно-техническата революция. Важността на подобен тип комуникации се определя от силата на общественото мнение. Последното, като интегритет от емоционално-логически елементи е в състояние да повлияе върху функционирането на всяка една фирма, държавна институция, неправителствени организация и т.н. Пренебрегването на общественото мнение може да доведе до много сериозни последици и дори до пълен провал на дадено начинание. Ето защо комуникационната политика не би следвало да се пренебрегва по никакъв начин. Тя е една от най-важните дългосрочни приоритети, успоредно със стратегическото и финансовото управление на организацията.
С развитието на комуникациите еволюира и самото общество. Следователно, може да се твърди, че днес вече съществува нов отрасъл на науката и знанието, а именно – комуникологията [Игнатовски, Владимир. Телевизионният принцип: изд. Наука и изкуство: София, 1986, с. 17-26]. Тази дисциплина изследва проблемите, свързани с масовите комуникации и използваните от тях средства.

Информацията е необходим и важен ресурс за съвременния човек. Огромен е броят на източниците на информация днес. Всеки от тях е с различна насоченост и имат различен статус – образователен, икономически, политически, социален, технически и пр. Достъпността на информацията обаче става благодарение на медиите и медийните канали. Акцентът пада върху тезата, че информацията се превръща в основен капитал. Визирам важното обстоятелство, че се налага тя да бъде овладяна в максимална степен и да се използва целесъобразно. Именно в това се крие ключът към успеха на всяко едно начинание и на всяка една организация. Неумението да се ползват информационните източници и да се тълкува правилно информацията, така че от нея да се извлече максимално полезното води единствено до провал и обрича всяка идея или действие на неуспех.

Информацията се превръща в основен капитал. От това доколко съвременните общества съумяват да я овладеят и използват целенасочено, зависят и успехите им във всяка една област.
Значението на пресата за разпространение и определяне облика на политическия маркетинг, морала, просветата и културата в национален и международен мащаб е такова, че надхвърля всякакви разумни човешки представи за възможностите да държим в свои ръце оформянето на заобикалящата ни действителност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.53 сек