Анализ на динамиката на броя легла в средствата за подслон в Република България за периода 2000 - 2009 г.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-06-15
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 18 стр.
Предмет: Статистика
Цена:
 (45 лв) 40.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.50 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (5.2MB)          Html format .Html (138KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ, динамика, брой легла, статистически методи, източници, данни, времедиаграма, тренд, темп на прираст, темп на растеж, средни характеристики, прогностичен анализ, верижна база, нулева хипотеза, корелация, детерминация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Обектът на изследване е туристическия сектор и по-конкретно легловата база във всички средства за подслон на територията на Република България.

Целта на настоящата разработка е да се направи обобщен анализ на броя на леглата в средствата за подслон за периода 2000 – 2009 г. и прогноза за 2011 г.

В изпълнението на поставената цел е направен опит за решаването на следните задачи:
Визуализиране на временния ред чрез линейна времедиаграма;
1) Изчисляване на основните и средни характеристики при верижна база (абсолютен прираст, темпове на растеж и прираст);
2) Въз основа на средните характеристики да се направи прогноза за броя на леглата в средствата за подслон през 2011 г.;
3) Съпоставяне на аналитичен модел на тренда; оценка на параметрите му и прогноза за 2011 г. въз основа на модела;
4) Съпоставка на прогнозите от задача 3 и 4;

В териториален план, обхватът на разглежданата тема е Република България, времевият отрязък, за който се проследява динамиката, е за годините от 2000 до 2009 и е направена прогноза за 2011 г.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек