Статистическо изследване на състоянието и динамиката на потреблението на безалкохолни напитки в България за периода 1990 - 2004 г.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-09-09
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 98 стр.
Предмет: Статистика
Изтегли: Doc format .Doc (3.9MB)     Rar format .Rar (415KB)     Html format .Html (1.01MB)

Ключови думи и изрази:

безалкохолни напитки, тренд, случайни колебания, сезонни колебания, циклични колебания, абсолютен прираст, темп на растеж, темп на прираст, линеен модел, квадратичен модел, логаритмичен модел, инверсен модел, степенен модел, мултипликативен модел, експоненциален модел, сезонни индекси, сезонни колебания, сезонна вълна, динамичен ред

Частично (кратко) резюме на темата

Изследването на потреблението на населението е предмет на отделен дял в статистическата наука, наречен статистиката на бюджетите на домакинствата. Тя изучава доходите, разходите и потреблението на населението. Равнището, качеството и динамиката на потреблението се лимитира в голяма степен от доходите на населението.
Състоянието и динамиката на потреблението на безалкохолни напитки за периода 1990 - 2004 г. е важен показател, по който можем да съдим за развитието на икономиката през изследвания период. Това е показател и за покупателната способност и жизненото равнище на населението. Потреблението се определя от доходите на населението, а потреблението на такъв вид стоки като безалкохолните напитки (не от първа необходимост) донякъде измерва статуса на населението.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

Счетоводен software (реклама)

Stores 96 SP 3.5 preview Stores 96 SP 3.5 - безплатна програма за обработка на складова наличност по средно претеглена доставна цена на стоката.
  • Номенклатури: контакти, стоки, обекти, приход, разход и наличност.
  • Операции доставка и продажба, както и механизъм за трансфер на стоки от един в друг склад.
  • Проследяване на стока към приход и разход.
  • Печат на всички номенклатури и справки.
Повече инфо: www.ptonev.com
  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 1.34 сек