Пренос на глас по интернет

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-11-30
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 91 стр.
Цена:
 (95 лв) 76.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 19.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (132KB)          Html format .Html (56KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

пренос по интернет, интранет, IP – телефония, шлюзове, маршрутизиране при пренос на глас, класификация на услугите, традиционна телефония, качество на услугите, скорост на пакетизиране и депакетизиране на гласови данни

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта, която си поставя настоящата разработка е да се установи доколко преноса на глас по интернет може да се счита за технология представляваща общо решение за нуждите от комуникации на обикновените и бизнес потребителите. Задачите, които се поставят пред разработката включват изясняване на въпросите какво представлява технологията и какви практически приложения намира тя. Търси се отговора на въпроса защо трябва да се обръща внимание на технологията за пренос на глас по Интернет. Важно е да се посочат предимствата на преноса на глас по интернет пред традиционната телефонна услуга и причините които ги обуславят.

Идентифицират се проблемите и недостатъците на технологията, както и възможните им решения. Като задача се поставя и прогнозирането на значението на този нов начин на комуникация и влиянието, което ще окаже върху потребителите и участниците на телекомуникационните пазари като традиционните телекомуникационни оператори, производители на мрежово оборудване, доставчици на интернет услуги.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.42 сек