Предизвикателства пред платежната система в България - ІІ - ри вариант

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-09-29
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 67 стр.
Университет: Икономически университет - гр. Варна
Специалност: Финанси
Предмет: Финанси
Цена:
 (100 лв) 80.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 20.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (151KB)          Html format .Html (156KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

платежни системи, Единна европейска платежна зона (SEPA), РИНГС, разплащателни системи, сетълмент, клиринг, платежни инструменти, безналични плащания, електронни плащания

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Възникването на паричната икономика и платежните системи е тясно свързано с появата и еволюцията на парите. Развитието на платежните системи се обуславя от потребностите на обществото да оптимизира и повиши ефективността при трансфера на богатство в процеса на размяната на активи между икономическите агенти, или иначе казано в процеса на търговията. Усъвършенстването на платежната система предлага на икономиката все по-ефикасни начини за замяна на бартера, а впоследствие и на стоковите пари чрез нови надеждни и евтини платежни инструменти, способствайки за повишаване дела на индиректната, анонимна размяна на организираните пазари.

Платежната система играе ключова роля за ефективното функциониране на икономиката. Тя способства за осъществяването на нормалната бизнес дейност на икономическите субекти, като опосредства трансфера на богатството между тях. Платежната система е проводник на парично - кредитната политика, осъществявана от централната банка, съдействайки за стабилността и нормалното функциониране на икономиката.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек